HomeGarantieAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle afspraken met Avier, buro voor training en advies worden gemaakt volgens onderstaande voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer voor Koophandel, Leeuwarden. De voorwaarden worden voorafgaand aan het sluiten van overeenkomsten bekend gemaakt.

OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

 • Alle offertes van Avier, buro voor training en advies zijn vrijblijvend en niet verbindend.
 • Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst toegestuurd door Avier, buro voor training en advies, of door een bevestiging door de klant.
 • De geldigheid van een aanbieding gedaan door Avier, buro voor training en advies, is 14 dagen. Na verstrijken van 14 dagen is Avier, buro voor training en advies, niet gehouden aan de gedane aanbieding.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn, worden aan de klant rentekosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 1% per maand of een gedeelte van een maand waarin de betalingsverplichting niet werd nagekomen.
 • Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die Avier, buro voor training en advies met betrekking tot betaling moet nemen bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen zijn voor rekening van de klant.
 • De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,00 en zijn opeisbaar door het enkele feit, dat de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • Bij annulering van een gesloten overeenkomst is de klant gehouden de gemaakte kosten te vergoeden.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training 100% van de totaalprijs.
 • Bij annulering tussen 2 tot 6 weken voor de aanvang van de training 50% van de totaalprijs.
 • Bij annulering tussen 6 tot 12 weken voor de aanvang van de training 25% van de totaalprijs.
 • Kosten voor namens de klant afgesloten contracten bij accommodaties komen volledig voor rekening van de klant.

KLACHTENREGELING

 • Indien u niet tevreden bent over de geleverde diensten, kunt u binnen 14 dagen na afloop van de training een schriftelijke klacht bij ons indienen. Deze klacht zal worden behandeld door een commissie die wordt samengesteld uit éénpersoon aangewezen door de klant, één persoon aangewezen door Avier, buro voor training en advies en één persoon die door beide partijen gezamenlijk wordt aangewezen. De beslissing van deze commissie is bindend.
 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven