HomeNieuws en actualiteiten

Opleidingsmogelijkheden belangrijker dan salaris

opleiding6 februari 2012

Nederlandse jonge werkenden geboren na 1980, hechten meer belang aan opleidingsmogelijkheden en een goede werk-privé balans, dan aan salaris. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van PwC onder 4000 jonge professionals uit 75 landen. Nederlandse jonge professionals gaan een stap verder dan hun internationale collega's. Salaris staat niet in de top-5 van belangrijkste aspecten die een werkgever aantrekkelijk maken. Internationaal staat salaris op een tweede plaats.

Lees meer...
 

Terugdringen van kort verzuim

30 januari 2012 | Gezondheidsmanagement

Kortdurend verzuim is een essentiële schakel in het verzuimbeleid. Aanspreken op het verzuimgedrag is onvoldoende, de werkgever moet ook iets doen aan de motivatie en bevlogenheid van zijn
werknemers.

Lees meer...
 

Nieuwe Inspectie SZW per 1 januari 2012

szwlogo16 januari 2012 | Inspectie SZW

Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Inspectie SZW voegt de organisaties en de
activiteiten samen van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van SZW.

Het SZW schrijft op hun website over de nieuwe organisatie:

Met de vormgeving van de Inspectie SZW ontstaat een inspectie die samen werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Lees meer...
 

Voorstel wijziging Arbeidstijdenwet en Wet arbeid en zorg

lezen2 december 2011

Minister Kamp heeft via de Raad van State een voorstel gedaan voor wijziging van de Wet Arbeid en Zorg en de Arbeidstijdenwet (ATW).

De nieuwe raamovereenkomst is het resultaat van onderhandelingen die de Europese sociale partners op verzoek van de Europese Commissie hebben gevoerd. Dit verzoek maakte deel uit van een pakket aan maatregelen dat streeft naar een beter evenwicht tussen werk en privéleven: meer steun voor het combineren van beroep, privéleven en gezinsleven.

Lees meer...
 

Uitspraak rechter: OR mag onderhandelen over salaris

14 november 2011
kantonrechter heeft in een zaak, aanhangig gemaakt door de vakbonden, verklaart dat het akkoord dat tot stand is gekomen tussen centrale ondernemingsraad en de werkgever op juiste wijze is gebeurd. In een sector-cao is bepaald dat over verschillende onderwerpen afspraken kunnen worden gemaakt door de werkgever met de OR. Een werkgever maakt afspraken met de COR. De vakbonden zijn daar bij nader inzien niet blij mee.

Lees meer...
 

Pagina 29 van 31

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven