HomeNieuws en actualiteiten

Wie wordt gelukkig van vitaliteissparen?

Vitaliteitssparen wordt ingevoerd
7 november 2011

Het kabinet stelt voor om in 2013 een nieuwe spaarfaciliteit te introduceren, het vitaliteitssparen. Met deze regeling geeft het kabinet burgers meer vrijheid en verantwoordelijkheid hun carrière zelf vorm te geven.

Lees meer...
 

Werkkostenregeling in 2013 naar 1.6%

wkr1 november 2011

Staatssecretaris Weekers van Financiën presenteerde onlangs de eerste tussenevaluatie van de werkkostenregeling. Hij verbond direct gevolgen aan de conclusies.

Zo zal de wijze waarop moet worden omgegaan met de eigen bijdrage wijzigen en gaat het forfait van de vrije ruimte omhoog.

Lees meer...
 

Nieuwe regels voor vakantiedagen per 1 januari 2012

25 oktober 2011
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. Het wetsvoorstel regelt dat werknemers vanaf 1 januari 2012 hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. Daarna komen deze dagen te vervallen. Het kabinet wil daarmee stimuleren dat werknemers regelmatig vakantie opnemen en niet jarenlang dagen opsparen. Het te lang uitstellen van vakantie kan de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar brengen.

Lees meer...
 

Ondernemingsraden kunnen MVO-beleid stimuleren

PPPFuture EnergyOndernemingsraden kunnen een stimulerende rol spelen bij het bevorderen van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek bieden volgens de SER daarvoor voldoende aanknopingspunten. Een aanpassing is daarom niet nodig. In een nieuwe bijlage bij het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden reikt de SER ondernemingsraden diverse suggesties aan.

Lees meer...
 

Ondernemingsraden dragen overtuigend bij aan bedrijfsresultaten

Dit blijkt uit het proefschrift waarmee onderzoeker Jan Ekke Wigboldus eind november promoveerde aan de Universiteit Twente.

Op basis van een uitgebreide literatuurstudie en acht casestudies naar besluitvormingsprocessen heeft Wigboldus een theorie opgesteld bestaande uit drie kanalen ter bevordering van de economische impact van een organisatie.

Lees meer...
 

Pagina 29 van 30

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven