HomeNieuws en actualiteiten

Welke kosten mag je aftrekken van transitievergoeding?

13 mei 2015

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aanvullende regelgeving voor de Wet Werk en Zekerheid gepubliceerd. Hierin staat in detail beschreven waar je op moet letten als je straks inzetbaarheids- of transitiekosten in mindering wil brengen op de transitievergoeding. 
Vanaf 1 juli 2015 zijn werkgevers bij (niet-vrijwillig)ontslag een transitievergoeding aan werknemers verschuldigd. Een werknemer moet dan wel twee jaar of langer in dienst zijn bij het bedrijf.

Lees meer...
 

Zijn OR-en blij met vingerscan als moderne prikklok?


vingert10 maart 2015

De vingerscan wordt door steeds meer bedrijven gebruikt als moderne toegangscontrole in plaats van pasjes of badges, maar hoe zit het met privacy?

Lees meer...
 

Arbomanagement: invloed werknemers wordt groter

9 maart 2015

ISO 45001 wordt de nieuwe standaard voor het managen van werkgerelateerde veiligheids- en gezondheidsaspecten, ofwel arbobeleid. De norm moet in 2016 OHSAS 18001 vervangen. Een bredere scope, meer aandacht voor gezondheid en de grotere rol van werknemers zijn de belangrijkste verwachte veranderingen.

Lees meer...
 

OR geef je mening over wetsvoorstel: invloed op beloningen van bestuurders en pensioen

szwlogo2 maart 2015

Iedereen kan tot 17 maart via internet zijn of haar mening geven over het wetsvoorstel dat regelt dat ondernemingsraden (OR) meer invloed krijgen op bepaalde afspraken over pensioenen en op de beloningsverhoudingen in hun bedrijf.

Lees meer...
 

Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding

25 februari 2015

Waar oorspronkelijk geen overgangsrecht was opgenomen voor de transitievergoeding in de Wet werk en Zekerheid heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten nu toch een overgangsregeling op te nemen.

Lees meer...
 

Pagina 10 van 30

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven