HomeOR-reglement

Opstellen van het OR-reglement

Hulp bij een lastig probleem:

 Hoe stellen we een deugdelijk OR-reglement op?

De OR heeft een reglement nodig waarin wordt geregeld hoe de OR wordt samengesteld. In het reglement geeft de OR zijn vergaderregels en een bezwaarprocedure. Het functioneert als huishoudelijk reglement voor de OR. 

 Het opstellen van het OR-reglement is bij ons in goede handen
Wij stellen het OR-reglement juridisch correct op of passen het aan. 

Wijziging wet op de Ondernemingsraden 2013.
In 2013 is de Wet op de Ondernemingsraden op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen hebben zeker ook gevolgen voor de tekst in bestaande OR-reglementen en vergen dat uw OR-reglement wordt aangepast. Wij kunnen deze wijzigingen in uw OR-reglement voor u uitvoeren.

◆ Wijziging verkiezingsprocedure OR-leden.
De wijzigingen in de Wet op de Ondernemingsraden heeft gevolgen voor de wettelijke regels rondom de verkiezingsprocedure van de OR. Op uw verzoek passen wij de wijzigingen toe in uw OR-reglement.

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven