HomeGarantie

Garantie

Avier is zorgvuldig in het onderhouden van deze website en maakt gebruik van betrouwbare bronnen. De gegevens op deze website zijn bedoeld voor algemene informatie en worden actueel gehouden. De informatie kan zonder vooraankondiging worden gewijzigd.

Aan de geboden informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend, maar Avier staat voor de juistheid van de inhoud.

Avier vindt een onafhankelijke en vrije markt voor training en vorming van ondernemingsraden van het grootste belang. In 2013 is dit ideaal dichterbij gekomen door vernieuwingen in de organisatie van de medezeggenschapsmarkt, die van overheidswege werd doorgevoerd. Voor de kwaliteitstoets is Avier afhankelijk van  de beoordelingen van vaste klanten. Zij beoordelen de geboden kwaliteit in de evaluatie van de training. Op basis daarvan ontwikkelt Avier diensten die aansluiten bij de vragen in de markt.

Avier stelt zich ten doel een waardevolle bijdrage te leveren aan het functioneren van de medezeggenschap in uw organisatie.

Avier is in hoge mate klantgericht. U wordt snel en persoonlijk geholpen.

Truus Hendriksen is in 2011 geaccrediteerd als trainer door het register MZ-opleiders (RMZO).

Avier, Buro voor Training en Advies is gecertificeerd door het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs en opgenomen in het register CRKBO.

Avier werkt volgens de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Opleidingsfunctionarissen.

De algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, voorzien in een klachtenprocedure.

Het geheel verzekert u van zorgvuldige en eerlijke ondersteuning.

NVO2 Beroepscode

Algemene voorwaarden, Privacy verklaring en Gedragscode NRTO 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven