HomeGarantieNVO2 Beroepscode

NVO2 beroepscode

Avier werkt volgens de NVO2 beroepscode. Trainers van Avier handelen bij de uitoefening van hun beroep naar de inhoud en de geest van deze code. De beroepscode is voor Avier volledig bindend.

DIENSTVERLENENDE VERANTWOORDELIJKHEID

Vanuit mijn discretie als opleidingsfunctionaris:

 • stel ik de invalshoek van de cliënt centraal en stel ik mij faciliterend op.
 • ben ik eerlijk en open in mijn relatie met cliënten en richt ik mij op duurzame dienstverlening
 • maak ik bij de uitoefening van mijn beroep geen misbruik van mijn uit deskundigheid of positie voortvloeiend overwicht,
 • verplicht ik mij tot geheimhouding van hetgeen mij bij de uitoefening van mijn beroep ter kennis komt, voorzover daarover geen afspraken zijn gemaakt (vertrouwensrelatie),
 • stimuleer ik een open communicatie over alle aspecten van de dienstverlening,
 • geef ik rekenschap van mijn handelen op een voor alle belanghebbenden heldere wijze.

PROFESSIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

Vanuit mijn professionele competentie als opleidingsfunctionaris:

 • geef ik eerlijk en volledig inzicht in mijn kwalificaties en beperkingen ten aanzien van mijn handelen, wanneer dat wordt verlangd,
 • ontwikkel ik mijn professionele deskundigheid en blijf ik op de hoogte van de recente ontwikkelingen op mijn vakgebied,
 • kenmerkt mijn relatie met collega's zich door respect, bereidheid tot uitwisseling van kennis en indien nodig tot samenwerking en verantwoording van de eigen werkzaamheden,
 • onthoud ik mij van gedrag dat het aanzien van het beroep kan schaden.

PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Vanuit mijn persoonlijke integriteit als opleidingsfunctionaris:

 • handel ik op basis van beste weten en kunnen (eerlijkheid),
 • doe ik alleen dat wat ik op basis van mijn eigen en professionele normen en waarden kan verantwoorden,
 • probeer ik een juiste balans te vinden tussen mijn doelen en belangen en die van anderen.
 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven