HomeNieuws en actualiteiten

OR, let op de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans

17 september 2019

Op 1 januari 2020 wordt de wet Arbeidsmarkt in Balans ingevoerd. Deze nieuwe wet beoogt de kloof te overbruggen tussen vaste arbeidscontracten en flexibele arbeidsrelaties.Voor ondernemingsraden bevat de wet belangrijke nieuwe ontwikkelingen, die gevolgen kunnen hebben voor het aanstellings- en ontslagbeleid, de positie van flexwerkers bij de medezeggenschap, de inhoud van sociale plannen en reorganisatieplanning.

Lees meer...
 

OR moet niet te aardig willen zijn in pensioenzaken

geld27 mei 2019

Deskundigen vinden dat OR-en het in pensioenzaken vaak "graag goed willen doen". Dat is: opbouwend en aardig willen zijn. Daar is niks mis mee natuurlijk. Tenminste: als dat niet doorslaat naar toegeeflijkheid. Want dat kan werknemers die op de OR vertrouwen veel geld kosten.

Lees meer...
 

Het voorbeeld van de baas bepaalt hoeveel verlofdagen vaders opnemen

10 april 2019

Mannen nemen vaker verlof op om bij de kinderen te zijn als de leidinggevende dat zelf ook gedaan heeft, of als er relatief meer vrouwen op de werkvloer rondlopen. Dat blijkt uit onderzoek van socioloog Leonie van Breeschoten.

Lees meer...
 

Winst gaat voor werk

DagobertDuik2 april 2019

Bij grote bedrijven gaat winst voor werk. Werknemers krijgen steeds minder; beleggers steeds meer.
De winst van beursfondsen is in vijf jaar verdubbeld tot 66 miljard, die van alle Nederlandse bedrijven steeg een kwart tot 290 miljard. Beleggers krijgen er steeds meer van, werknemers steeds minder.

Lees meer...
 

Klokkenluiders beschermen in de praktijk

21 maart 2019

Werknemers die te goeder trouw een vermoeden van een misstand melden bij hun werkgever, mogen daarvan niet de dupe worden. Deze klokkenluiders hebben wettelijk bescherming tegen bijvoorbeeld pesten, gedwongen overplaatsing, het missen van promotie of zelfs ontslag. Toch werkt dat niet altijd zo.

Lees meer...
 

Pagina 1 van 31

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven