HomeNieuws en actualiteiten

Eerste Kamer zet pensioenakkoord in de wacht

pensioen38 mei 2012

De Eerste Kamer heeft dinsdag besloten wetgeving voor uitvoering van het pensioenakkoord in de wacht te zetten. Dat gebeurt op verzoek van demissionair minister Henk Kamp (Sociale Zaken). De VVD-bewindsman had de Senaat begin deze maand gevraagd om aanhouding van zijn wetsvoorstel over onder meer verhoging van de AOW-leeftijd, zoals met werkgevers en de vakbeweging in het pensioenakkoord is afgesproken.

Lees meer...
 

Duurzame inzetbaarheid verdient aandacht

De ene oudere werknemer is de andere niet
26 april 2012

Investeren in gezonde, competente en gemotiveerde oudere werknemers loont, zo blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Belangrijker dan leeftijd is weten wat mensen in verschillende fasen van hun loopbaan nodig hebben en leeftijd voorspelt daarover weinig. Het gaat veel meer om onderliggende veranderingen van het ouder worden. Relevante thema's om aandacht aan te besteden zijn bijvoorbeeld:

  • hoe lang zit iemand in een functie;
  • in hoeverre heeft de werknemer het vermogen of de capaciteiten om het werk uit te voeren;
  • zijn er zorgtaken thuis die belastend zijn;
  • hoe is de beeldvorming over ouderen op het werk?
Lees meer...
 

Koffie op de werkplek en de WKR

wkr23 april 2012

Kleine consumpties op de werkplek die de werkgever aan zijn werknemers verstrekt blijven onbelast. Zowel onder de overgangsregeling als onder de werkkostenregeling (WKR). Wat is er zoal mogelijk op snackgebied?

Losse consumpties, zoals koffie en thee die tijdens het werk worden genuttigd, behoren niet tot de maaltijd. Zelfs patat en snacks behoren volgens de rechtspraak niet tot de verstrekking van een ontbijt, koffiemaaltijd of warme maaltijd aangezien zulke snacks de behoefte aan een goede lunch niet bevredigen. Zulke 'kleine' consumpties vallen dus niet onder de kantine- en ook niet onder de maaltijdregeling. Voor het nuttigen van kleine consumpties is een aparte regeling ontwikkeld. Deze regeling maakt het mogelijk om – onder voorwaarden – niets tot het loon van de werknemers te rekenen.

Lees meer...
 

Voorstel wijziging Ziektewet voor uitzendkrachten

ziekteverzuim20 april 2012

Hervorming Ziektewet
Voorstel: Werkgevers betalen voortaan een hogere premie als er meer mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (of WIA) komen. UWV beoordeelt na één jaar ziekte of iemand die het eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten.

Lees meer...
 

Minister vraagt advies over CAO en maatwerk bij arbeidsvoorwaarden

18 april 2012

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de Sociaal-Economische Raad (SER) advies vragen over het draagvlak voor het CAO-stelsel. CAO-afspraken gelden doorgaans voor alle werknemers, de minister vindt het daarom belangrijk dat de partijen die CAO-afspraken maken voldoende steun hebben.

Lees meer...
 

Pagina 26 van 32

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven