HomeNieuws en actualiteiten

Koffie op de werkplek en de WKR

wkr23 april 2012

Kleine consumpties op de werkplek die de werkgever aan zijn werknemers verstrekt blijven onbelast. Zowel onder de overgangsregeling als onder de werkkostenregeling (WKR). Wat is er zoal mogelijk op snackgebied?

Losse consumpties, zoals koffie en thee die tijdens het werk worden genuttigd, behoren niet tot de maaltijd. Zelfs patat en snacks behoren volgens de rechtspraak niet tot de verstrekking van een ontbijt, koffiemaaltijd of warme maaltijd aangezien zulke snacks de behoefte aan een goede lunch niet bevredigen. Zulke 'kleine' consumpties vallen dus niet onder de kantine- en ook niet onder de maaltijdregeling. Voor het nuttigen van kleine consumpties is een aparte regeling ontwikkeld. Deze regeling maakt het mogelijk om – onder voorwaarden – niets tot het loon van de werknemers te rekenen.

Lees meer...
 

Voorstel wijziging Ziektewet voor uitzendkrachten

ziekteverzuim20 april 2012

Hervorming Ziektewet
Voorstel: Werkgevers betalen voortaan een hogere premie als er meer mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (of WIA) komen. UWV beoordeelt na één jaar ziekte of iemand die het eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten.

Lees meer...
 

Minister vraagt advies over CAO en maatwerk bij arbeidsvoorwaarden

18 april 2012

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de Sociaal-Economische Raad (SER) advies vragen over het draagvlak voor het CAO-stelsel. CAO-afspraken gelden doorgaans voor alle werknemers, de minister vindt het daarom belangrijk dat de partijen die CAO-afspraken maken voldoende steun hebben.

Lees meer...
 

Nieuwe methode Risico Inventarisatie en -Evaluatie

opened-book16 april 2012

Niet altijd zijn werkgevers en OR tevreden over hun RI&E. Want te vaak blijft die hangen in eindeloze beschrijvingen. Te weinig vindt de OR inhoudelijke aspecten waarmee de OR het arbobeleid kan aanpakken.

Hoe zorg je voor een inhoudelijk sterkere RI&E waarin werkgever en werknemer zich herkennen?

Lees meer...
 

Tweede Kamer geeft OR geen toegang tot Ondernemingskamer

OKStaatscourant, 13 april 2012

De Tweede Kamer onthoudt ondernemingsraden de mogelijkheid om naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam te stappen. Een voorstel daartoe van PvdA en SP is door een Kamermeerderheid verworpen.

Lees meer...
 

Pagina 27 van 32

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven