HomeNieuws en actualiteiten

Investeren in arbeidsomstandigheden loont!

30 maart 2012

Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden in bedrijven leidt tot minder verzuim en minder kosten. Dit blijkt uit onderzoeken van CBS en TNO. Werknemers kunnen in betere arbeidsomstandigheden ook langer gezond en productief werken. Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden en eenvoudiger regels leveren geld op. In sectoren waar dat is gebeurd, is 450 miljoen euro bespaard. Dit schrijft staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Lees meer...
 

Hoe zet je goede ziekteverzuimbegeleiding op? en meer

zvOp vrijdagvond 23 maart was in een uitzending van Zembla te zien wat er mis kan gaan wanneer bedrijven en arbodienstverleners zich niet bewust zijn van de arbo- en privacy regels die wij in dit land na zorgvuldig overleg hebben opgesteld. Bekijk voor meer informatie de uitzending.

Welke lessen kunnen ondernemingsraden hier uit trekken?

Lees meer...
 

Werkgeversorganisatie vindt nieuw enquêterecht OR te ruim

VNO-NCW LargeStaatscourant , 22 maart 2012

VNO-NCW vindt dat de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof in het wetsvoorstel tot wijziging van het enquêterecht een te ruime bevoegdheid krijgt. De kamer mag niet op de stoel van het ondernemingsbestuur kruipen, aldus de werkgevers.

Vakbonden, ondernemingsraden en beleggers kunnen bij de Ondernemingskamer terecht als ze de beslissingen van een bedrijf willen laten onderzoeken. De kamer wijst dit enquêteverzoek toe als er 'gegronde twijfel' bestaat over 'de juistheid van het beleid' van het ondernemingsbestuur. Blijkt vervolgens uit het onderzoek dat er inderdaad sprake is van wanbeleid, dan kan de Ondernemingskamer bestuursleden en commissarissen ook nog eens schorsen of ontslaan.

Lees meer...
 

Duurzame inzetbaarheid door vooruit denken

19 maart 2012

Duurzaam inzetbaar betekent dat werknemers doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden en voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit betekent een werkomgeving die hen hiertoe in staat stelt, en de werkhouding en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.

Lees meer...
 

Werknemer weet nauwelijks wat directie doet

7 maart 2012
Uit onderzoek onder ruim 300.000 medewerkers in Nederland blijkt dat medewerkers onvoldoende op de hoogte zijn van de activiteiten van hun directie. Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van stellingen. De stelling: 'Ik vind dat de directie voldoende communiceert over waar zij zich mee bezig houdt' scoort met een 5 een onvoldoende.

Lees meer...
 

Pagina 27 van 30

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven