HomeNieuws en actualiteiten

Nieuwe mogelijkheden voor Fiets van de Zaak

7 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor de fiets van de zaak. De nieuwe regeling moet het aantrekkelijker maken om met de fiets naar het werk te gaan. Een fiets kan eigendom zijn van de zaak, van de werknemer of van een leasemaatschappij.

Lees meer...
 

Sociaal Economische Raad publiceert handreiking Uitzendwerk

26 november 2019

SER logoDe handreiking die de SER nu heeft gepubliceerd, besteedt specifiek aandacht aan de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten. Er wordt beschreven hoe sectoren/bedrijven ervoor kunnen zorgen dat uitzendkrachten en/of tijdelijke krachten onder goede en gelijkwaardige omstandigheden starten. Want wat voor de vaste krachten op de werkvloer geldt, gaat ook op voor de uitzendkrachten die tijdelijk bij een bedrijf aan de slag gaan.

Lees meer...
 

OR, let op de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans

17 september 2019

Op 1 januari 2020 wordt de wet Arbeidsmarkt in Balans ingevoerd. Deze nieuwe wet beoogt de kloof te overbruggen tussen vaste arbeidscontracten en flexibele arbeidsrelaties.Voor ondernemingsraden bevat de wet belangrijke nieuwe ontwikkelingen, die gevolgen kunnen hebben voor het aanstellings- en ontslagbeleid, de positie van flexwerkers bij de medezeggenschap, de inhoud van sociale plannen en reorganisatieplanning.

Lees meer...
 

OR moet niet te aardig willen zijn in pensioenzaken

geld27 mei 2019

Deskundigen vinden dat OR-en het in pensioenzaken vaak "graag goed willen doen". Dat is: opbouwend en aardig willen zijn. Daar is niks mis mee natuurlijk. Tenminste: als dat niet doorslaat naar toegeeflijkheid. Want dat kan werknemers die op de OR vertrouwen veel geld kosten.

Lees meer...
 

Het voorbeeld van de baas bepaalt hoeveel verlofdagen vaders opnemen

10 april 2019

Mannen nemen vaker verlof op om bij de kinderen te zijn als de leidinggevende dat zelf ook gedaan heeft, of als er relatief meer vrouwen op de werkvloer rondlopen. Dat blijkt uit onderzoek van socioloog Leonie van Breeschoten.

Lees meer...
 

Pagina 4 van 34

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven