HomeNieuws en actualiteiten

Ondernemingsraden hebben spreekrecht in AVA

nvOndernemingsradenhebben spreekrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen van NV's.

Per 1 juli 2010 mogen ondernemingsraden hun standpunt kenbaar maken over bijvoorbeeld benoemingen en ontslag van bestuurders en commissarissen en beloningen van bestuurders. De aandeelhoudersvergadering is niet verplicht het standpunt van de ondernemingsraad over te nemen. Het gaat dus om een recht voor de ondernemingsraad zijn mening te geven voordat de aandeelhouders een besluit nemen.

 

Pagina 31 van 31

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven