HomeNieuws en actualiteiten

Uitspraak rechter: OR mag onderhandelen over salaris

14 november 2011
kantonrechter heeft in een zaak, aanhangig gemaakt door de vakbonden, verklaart dat het akkoord dat tot stand is gekomen tussen centrale ondernemingsraad en de werkgever op juiste wijze is gebeurd. In een sector-cao is bepaald dat over verschillende onderwerpen afspraken kunnen worden gemaakt door de werkgever met de OR. Een werkgever maakt afspraken met de COR. De vakbonden zijn daar bij nader inzien niet blij mee.

Lees meer...
 

Nieuwe regels voor vakantiedagen per 1 januari 2012

25 oktober 2011
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. Het wetsvoorstel regelt dat werknemers vanaf 1 januari 2012 hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. Daarna komen deze dagen te vervallen. Het kabinet wil daarmee stimuleren dat werknemers regelmatig vakantie opnemen en niet jarenlang dagen opsparen. Het te lang uitstellen van vakantie kan de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar brengen.

Lees meer...
 

Ondernemingsraden kunnen MVO-beleid stimuleren

PPPFuture EnergyOndernemingsraden kunnen een stimulerende rol spelen bij het bevorderen van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek bieden volgens de SER daarvoor voldoende aanknopingspunten. Een aanpassing is daarom niet nodig. In een nieuwe bijlage bij het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden reikt de SER ondernemingsraden diverse suggesties aan.

Lees meer...
 

Ondernemingsraden dragen overtuigend bij aan bedrijfsresultaten

Dit blijkt uit het proefschrift waarmee onderzoeker Jan Ekke Wigboldus eind november promoveerde aan de Universiteit Twente.

Op basis van een uitgebreide literatuurstudie en acht casestudies naar besluitvormingsprocessen heeft Wigboldus een theorie opgesteld bestaande uit drie kanalen ter bevordering van de economische impact van een organisatie.

Lees meer...
 

Ondernemingsraden hebben spreekrecht in AVA

nvOndernemingsradenhebben spreekrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen van NV's.

Per 1 juli 2010 mogen ondernemingsraden hun standpunt kenbaar maken over bijvoorbeeld benoemingen en ontslag van bestuurders en commissarissen en beloningen van bestuurders. De aandeelhoudersvergadering is niet verplicht het standpunt van de ondernemingsraad over te nemen. Het gaat dus om een recht voor de ondernemingsraad zijn mening te geven voordat de aandeelhouders een besluit nemen.

 

Pagina 34 van 34

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven