HomeNieuws en actualiteiten

Ondernemingsraden dragen overtuigend bij aan bedrijfsresultaten

Dit blijkt uit het proefschrift waarmee onderzoeker Jan Ekke Wigboldus eind november promoveerde aan de Universiteit Twente.

Op basis van een uitgebreide literatuurstudie en acht casestudies naar besluitvormingsprocessen heeft Wigboldus een theorie opgesteld bestaande uit drie kanalen ter bevordering van de economische impact van een organisatie.

Lees meer...
 

Ondernemingsraden hebben spreekrecht in AVA

nvOndernemingsradenhebben spreekrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen van NV's.

Per 1 juli 2010 mogen ondernemingsraden hun standpunt kenbaar maken over bijvoorbeeld benoemingen en ontslag van bestuurders en commissarissen en beloningen van bestuurders. De aandeelhoudersvergadering is niet verplicht het standpunt van de ondernemingsraad over te nemen. Het gaat dus om een recht voor de ondernemingsraad zijn mening te geven voordat de aandeelhouders een besluit nemen.

 

Pagina 34 van 34

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven