HomeNieuws en actualiteiten

Privacy en de rol van de OR

ap logo30 november 2017

Alles al op orde voor de nieuwe privacywetgeving? Nee? Dan is er werk aan de winkel voor de OR.

Lees meer...
 

Gezondheidsrisico's door nachtwerk

24 oktober 2017

De Gezondheidsraad heeft het advies 'Gezondheidsrisico's door nachtwerk' gepubliceerd. In dit advies staat de vraag centraal of er een verband is tussen nachtwerk en het risico op nadelige gezondheidseffecten. Bewezen gezondheidseffecten: diabetes mellitus (type 2), hart- en vaatziekten en slaapproblemen

Lees meer...
 

Ministerie biedt digitale toolkit

SZW25 september 2017

De digitale toolkit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt handige downloadbare bestanden zoals over de veranderingen in de Arbowet, in zes stappen naar verbeterde Arbozorg en over het regelen van het basiscontract arbodienstverlening.

Lees meer...
 

E-mail op werk valt toch onder briefgeheim

briefgeheim8 september 2017

Brieven mogen niet door anderen worden geopend dan de geadresseerde. Dit geldt ook op de werkvloer. Voor e-mail was het tot nu toe onduidelijk of dit briefgeheim ook gold.

Lees meer...
 

Video: Napo in..... Risk Assessment

15 mei 2017
Elke werkgever moet periodiek de arbeidsrisico's in hun organisatie in kaart brengen met de risico-inventarisatie & -evaluatie, RI&-E. En een plan van aanpak opstellen met maatregelen om die risico's weg te nemen/te verkleinen. 
kijk direct de video

Lees meer...
 

Pagina 9 van 34

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven