HomeNieuws en actualiteitenNiet samenwerken met OR beboet; wijziging Arbowet

Niet samenwerken met OR beboet; wijziging Arbowet

25 januari 2017

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met een wijziging van de Arbowet die naar verwachting 1 juli 2017 in zal gaan. Veruit de belangrijkste wijziging heeft te maken met de rol en taken van de bedrijfsarts.

wetgevingEen andere belangrijke wijziging heeft betrekking op de preventiemedewerker. Hieronder de belangrijkste wijzigingen.

Maatregelen voor de bedrijfsgezondheidszorg
In de Arbowet worden een aantal nieuwe verplichtingen opgenomen:
–Arbeidsomstandigheden spreekuur:
*Werknemers hebben directe toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidskundige vragen naast de al bestaande consultatie bij verzuimbegeleiding;
*Medewerkers krijgen een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor gezondheidsvragen in relatie tot het werk. De werknemer weet hiervan, er zijn geen onnodige drempels wat betreft plaats en tijdstip van het consult en de werkgever wordt niet geïnformeerd over het consult, de aanleiding noch de uitkomsten van het consult op tot personen herleidbaar niveau;

– De bedrijfsarts heeft toegang iedere arbeidsplaats in het bedrijf te bezoeken;

– De werknemer krijgt het recht op het raadplegen van een tweede bedrijfsarts, een second opinion, bij de ziekteverzuimbegeleiding, het PAGO, de aanstellingskeuring en de gezondheidskundige consultatie;

– De bedrijfsarts moet beschikken over een adequate klachtenregeling;

– Alle arbodienstverleners, dus niet alleen de bedrijfsarts, werken nauw samen met, en adviseren aan de preventiemedewerker, de OR en/of de PVT. Bij het ontbreken daarvan: de belanghebbende werknemers;

Alle taken die een werkgever moet afnemen van een bedrijfsarts/arbodienst moeten contractueel worden vastgelegd, in het contract staat in elk geval:
1. Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek
2 Op welke manier de arbodienstverlener zijn wettelijke taken kan uitvoeren
3 Hoe de toegang tot bedrijfsarts, preventiemedewerker en OR zijn geregeld
4 Hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion
5 Hoe de klachtenprocedures werken
6 Hoe de bedrijfsarts omgaat met meldingsplicht voor beroepsziekten

De bedrijfsarts kan zélf ook een boete krijgen:
- als hij/zij zich niet houdt aan het mogelijk maken van de second opinion en
- hij/zij niet beschikt over een klachtenregeling.
- Bedrijfsartsen en andere arbodienstverleners zijn beboetbaar ingeval men niet    adviseert aan en samenwerkt met de preventiemedewerker en de OR/PVT en
- men het advies van de arbodienstverlener over het toetsen van de RI&E niet    doorzendt aan de OR/PVT.

Met betrekking tot de preventiemedewerker:
– De werkgever heeft de instemming nodig van de OR/PVT bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie;
– De preventiemedewerker krijgt ook als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de andere arbodienstverleners.

Wat betekenen deze veranderingen voor het bestaande contract met de arbodienstverleners?
Het bestaande contract met de bedrijfsarts/arbodienst moet binnen een jaar worden aangepast. Het ligt voor de hand om als eerste de bestaande behoefte aan deskundige ondersteuning voor veiligheid, gezondheid, verzuim, duurzame inzetbaarheid etc. goed te beoordelen om vervolgens adequate ondersteuning te regelen. Het nieuwe contract moet inhoudelijk en formeel voldoen aan de eisen uit de nieuwe Arbowet.

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven