HomeNieuws en actualiteitenE-mail op werk valt toch onder briefgeheim

E-mail op werk valt toch onder briefgeheim

briefgeheim8 september 2017

Brieven mogen niet door anderen worden geopend dan de geadresseerde. Dit geldt ook op de werkvloer. Voor e-mail was het tot nu toe onduidelijk of dit briefgeheim ook gold.

Nu heeft het Europees hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat e-mail op het werk valt onder het briefgeheim. Ook op het werk mogen werknemers verwachten dat hun privacy wordt gerespecteerd.

Recht op privacy
Internet is een van de hulpmiddelen die door de werkgever ter beschikking worden gesteld om mee te werken. Werkgevers hebben daarom het recht om beperkingen te stellen aan het gebruik van internet op het werk. Voordat de werkgever rechtsgeldig kan bepalen dat het gebruik van internet en e-mail voor privé doeleinden niet is geoorloofd, vindt eerst overleg plaats met de OR. Om de beperking van internetgebruik en e-mail verkeer te kunnen controleren maakt de werkgever een regeling die ter instemming moet worden voorgelegd aan de OR. Daarbij weegt de OR of er een eerlijke balans is tussen de belangen van de werkgever en die van de werknemer.

Bron: Europees hof voor de Rechten van de Mens | application no. 61496/08

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven