HomeNieuws en actualiteitenGezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen

Gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen

19 december 2017

Chemische stoffen zijn onmisbaar in onze maatschappij. Maar een groot aantal chemische stoffen heeft gevaarlijke eigenschappen. Bij onzorgvuldig gebruik kunnen die leiden tot bijvoorbeeld huidirritatie, brand of kanker.

rijksoverheidVeiligheidsinformatiebladen 
REACH- en CLP-verordeningen zijn er om ons en het milieu te beschermen tegen de gevaren van deze stoffen. Veiligheidsinformatiebladen (VIB) geven werkgevers belangrijke informatie over veilig werken met gevaarlijke stoffen van producenten en importeurs. Maar deugen die VIB's?

Veel VIB's krijgen dikke onvoldoende
De naleving van de verplichtingen voor gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen was in 2016 nog onvoldoende. De inspectiediensten moesten handhavingsinstrumenten inzetten bij circa de helft van de gecontroleerde bedrijven. Om diverse redenen: het ontbreken van een actueel VIB voor een bepaalde stof, onvoldoende inzet om risico's voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen te inventariseren en voorkomen, en onvoldoende beschermende maatregelen.

Daarnaast bleek dat bedrijven soms moeite hebben met de naleving van de verplichtingen voor gezond en veilig werken. De VIB's die zij van leveranciers ontvangen bevatten daartoe niet genoeg informatie. Daarom is in 2016 de VIB-check gelanceerd. Hiermee kunnen eindgebruikers zelf snel en gemakkelijk de VIB's controleren die zij ontvangen. Voldoet een VIB niet aan de eisen, dan kunnen zij de leverancier om de juiste informatie vragen.

Doe de checkhttp://www.vib-check.nl/

bron: Rijksoverheid

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven