HomeNieuws en actualiteitenPrivacywaakhond past overgangsregeling toe

Privacywaakhond past overgangsregeling toe

ap logo5 februari 2018

Privacywaakhond past overgangsregeling toe tot 25 mei 2018, de dag dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht wordt. Een aantal bepalingen van de AVG wijken af van de voorschriften uit de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hanteert daarom tot de startdatum van de AVG een overgangsregeling.

Meldplicht verwerking persoonsgegevens vervalt
Onder de Wet bescherming persoonsgegevens moeten organisaties het verwerken van persoonsgegevens melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming vervalt de meldplicht. Alleen als er sprake is van een gegevensverwerking waarvoor een voorafgaand onderzoek moet worden aangevraagd, blijft een melding verplicht.

Tot de startdatum van de Algemene verordening gegevensbescherming handelt Autoriteit Persoonsgegevens als volgt:
• Bij nieuwe verzoek tussen nu en 27 april 2018 bekijkt Autoriteit Persoonsgegevens van geval tot geval hoe uw melding het beste behandeld kan worden.
• Na 27 april neemt Autoriteit Persoonsgegevens geen verzoeken om een voorafgaand onderzoek meer in behandeling, omdat het verzoek dan niet meer tijdig afgehandeld kan zijn.
• Vorige besluiten die Autoriteit Persoonsgegevens in het kader van een voorafgaand onderzoek in het verleden heeft genomen blijven ook na 25 mei 2018 geldig, tenzij de verwerking wijzigt.
• Organisaties die een verzoek voor voorafgaande raadpleging al vóór 25 mei 2018 willen voorleggen, kunnen contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens. Autoriteit Persoonsgegevens neemt na 25 mei 2018 een besluit.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven