HomeNieuws en actualiteitenZeven feiten en fabels over second opinion

Zeven feiten en fabels over second opinion

ziekteverzuim9 mei 2018

Per 1 juli 2018 moeten werkgevers alles geregeld hebben in het kader van de nieuwe Arbowet. Eén van de veranderingen is het recht van de werknemer op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Er zijn nog veel vragen, daarom hieronder zeven feiten en fabels op een rij.

1. Alleen de werknemer mag een second opinion aanvragen.
Feit, dit verzoek kan alleen door een werknemer worden ingediend. De werkgever kan nog wel een deskundigen oordeel aanvragen bij het UWV.

2. Een second opinion mag altijd worden geweigerd.
Fabel, alleen als er zwaarwegende argumenten zijn mag dit worden geweigerd.

3. De werknemer betaalt zelf de kosten voor de second opinion.
Fabel, de kosten komen voor rekening van de werkgever. Houdt er rekening mee dat de loondoorbetalingsverplichting ook blijft gelden tijdens het wachten op de tweede beoordeling.

4. De werkgever is niet verplicht het advies van second opinion arts over te nemen.
Feit, als het advies van de arts afwijkt van het advies van de eerste bedrijfsarts, is de werkgever niet verplicht dit over te nemen. De werknemer kan dan wel een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen.

5. De second opinion is hetzelfde als een deskundigenoordeel.
Fabel, het is vooral bedoeld voor als de werknemer twijfelt over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Het deskundigenoordeel gebeurt meestal bij verschil van inzicht tussen de werkgever en de werknemer. Bijvoorbeeld over de arbeidsongeschiktheid of passende arbeid. Daarnaast betaalt de aanvrager van het deskundigenoordeel de kosten.

6. De second opinion mag worden uitgevoerd door een collega binnen de eigen arbodienst.
Fabel, indien de werknemer om een tweede beoordeling verzoekt zal dit moeten plaatsvinden bij een onafhankelijke bedrijfsarts buiten de eigen arbodienst.

7. De second opinion is niet anoniem.
Feit, het zal niet anoniem zijn. Op de factuur zal een specificatie worden opgenomen. Uiteraard conform de privacyrichtlijnen.

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven