HomeNieuws en actualiteitenPensioenovereenkomst: Instemming OR is niet bindend voor individuele medewerkers

Pensioenovereenkomst: Instemming OR is niet bindend voor individuele medewerkers

25 mei 2018

In de Wet op de Ondernemingsraden is geregeld dat een Ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht heeft bij wijzigingen in de pensioenovereenkomst. Werkgevers en ondernemingsraden overleggen vaak over deze wijzigingen, beoordelen alternatieven en nemen een besluit. Maar dan is het proces nog niet klaar. Instemming van de OR is namelijk niet bindend voor een individuele werknemer. Hierna moeten werkgevers dus nog aan de slag met de individuele instemming.

Waarom is individuele instemming nodig?
Een wijziging in een pensioenovereenkomst is een wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Dit is een wederzijdse afspraak. Dus als de werkgever deze afspraak wil wijzigen, moet ook de werknemer akkoord gaan. Dat staat los van het instemmingsrecht van de OR. Dit blijkt ook weer uit een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, zie kader. Hierbij heeft de OR ingestemd, maar omdat individuele werknemers bezwaar maakten, mocht de werkgever de wijziging niet eenzijdig bij hen doorvoeren. Bij een bezwaar moet de werkgever in gesprek met de werknemer om alsnog tot overeenstemming te komen. Slechts als sprake is van een zodanig zwaarwegend belang van de werkgever dat het belang van de werknemer daarvoor moet wijken, is een eenzijdige wijziging mogelijk.

Kan de stap naar de OR dan niet liever worden overgeslagen?
Dat kan ook weer niet. Immers, het instemmingsrecht van de OR is een wettelijk recht. De werkgever moet dus eerst overeenstemming met de OR bereiken en daarna overeenstemming met de individuele werknemers. De instemming van de OR en het proces dat daaraan vooraf gaat, is echter wel nuttig voor werknemers. De OR kijkt zorgvuldig naar de inhoud van de voorgestelde wijziging, schakelt eventueel deskundigen in en toetst wat de effecten van de wijziging zijn. Als dit proces met de OR goed is doorlopen, geeft dit vertrouwen voor de medewerkers en het helpt daarnaast ook de werkgever in de communicatie met de medewerkers.

Is individuele instemming altijd nodig?
Niet altijd. Er zijn ook situaties denkbaar waarbij een collectieve arbeidsovereenkomst of een instemmingsbesluit van de OR is geïncorporeerd in de individuele arbeidsovereenkomst. In dat geval bindt een besluit van cao-partijen of instemming van de OR de individuele medewerkers wél rechtstreeks. Maar ook dan is het raadzaam om zorgvuldig te communiceren over de wijzigingen van een pensioenregeling. Naast de instemming die nodig is, heeft de werkgever ook een zorgplicht naar medewerkers. Bovendien is het een mooie kans om deze arbeidsvoorwaarde goed voor het voetlicht te brengen!

Bron: Montae
________________________________________

Rechtbank Midden-Nederland, uitspraak 10 januari 2018 (zaaknr. 5753809 / MC EXPL 17-2374)

De werkgever heeft hier, naast andere wijzigingen, een verhoging van de werknemersbijdrage aan de pensioenregeling ingevoerd. De OR en een deel van de vakbonden had hiermee al ingestemd. De werkgever heeft deze wijziging gecommuniceerd naar de medewerkers. Hierop heeft een aantal medewerkers bezwaar gemaakt. Toch heeft de werkgever de verhoging doorgevoerd, ook voor de medewerkers met bezwaar. De rechter oordeelde dat dit een eenzijdige wijziging was van de pensioenregeling. Dit was niet toegestaan, omdat geen 'zwaarwegend belang' aangetoond was die deze eenzijdige wijziging rechtvaardigde. De werkgever dient daarom de teveel ingehouden werknemersbijdrage terug te betalen.

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven