HomeNieuws en actualiteitenWil je werken aan veiligheid? Begin met de RI-&E

Wil je werken aan veiligheid? Begin met de RI-&E

szwlogo4 maart 2019

Er is een positief verband tussen de verplichtingen van arbozorg en veiligheidscultuur. Wanneer bedrijven de verplichting van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) adequaat vervullen, dan kan dat, zo blijkt uit analyse van de Inspectie SZW, een eerste stap zijn naar een betere veiligheidscultuur. Naar het oordeel van de Inspectie heeft slechts 27% van de bedrijven een RI&E waarin alle belangrijke risico's zijn geïnventariseerd.

Daar werkt 60% van alle werknemers; 40% werkt dus bij bedrijven zonder een RI&E. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers is de naleving van de arbozorgverplichtingen over de hele linie veel lager en is het aantal ernstige ongevallen verhoudingsgewijs veel hoger dan bij grote bedrijven. Een goede beheersing van veiligheidsrisico's is vooral gebaat bij het hebben van een toereikende RI&E in combinatie met een plan van aanpak en regulier overleg met werknemers. Aan deze combinatie van verplichtingen voldoet slechts 15% van de bedrijven. Ook hier is het beeld bij grotere bedrijven (veel) positiever. In 48% van de bedrijven spreken medewerkers en leidinggevenden elkaar onvoldoende aan op onveilig gedrag.

Minder dodelijke slachtoffers
Hoewel in 2017 het aantal arbeidsongevallen met dodelijke afloop daalde van 70 naar 50, steeg het aantal ongevalsmeldingen en -onderzoeken. In de afgelopen vijf jaar loopt het aantal bij de Inspectie gemelde ongevallen gestaag op naar 4.250 in 2017. In absolute zin blijven de meeste ernstige arbeidsongevallen plaatsvinden in de hoofdsectoren industrie, bouwnijverheid, handel en vervoer en opslag. De meeste en ernstige ongevallen doen zich voor in de groeiende sector afvalverwerking en recycling.

Het aantal arbeidsongevallen onder uitzendkrachten neemt nog jaarlijks toe
Eind 2017 is een vijfde van de geregistreerde slachtoffers uitzendkracht. Het feit dat jonge werknemers (15 tot 25 jaar) vaak slachtoffer zijn van ernstige arbeidsongevallen, onderstreept het belang van de aandacht voor veiligheid in beroepsopleidingen en een goede begeleiding bij de entree op de arbeidsmarkt (sectoren bouw en metaal). De meeste arbeidsongevallen, ook die met dodelijke afloop, doen zich voor bij de leeftijdsgroep van 55 jaar en ouder. Dit vergt, gezien de toenemende vergrijzing van de beroepsbevolking, meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van deze groep werknemers. Het arbeidsongeval zelf kan, nog meer dan nu het geval is, worden aangegrepen om gezond en veilig werken binnen het bedrijf substantieel te verbeteren.

bron: I-SZW 

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven