HomeNieuws en actualiteitenKlokkenluiders beschermen in de praktijk

Klokkenluiders beschermen in de praktijk

21 maart 2019

Werknemers die te goeder trouw een vermoeden van een misstand melden bij hun werkgever, mogen daarvan niet de dupe worden. Deze klokkenluiders hebben wettelijk bescherming tegen bijvoorbeeld pesten, gedwongen overplaatsing, het missen van promotie of zelfs ontslag. Toch werkt dat niet altijd zo.

HuisvoorKlokenluidersPesten of benadeling
Bij de veertien zaken die het Huis voor Klokkenluiders in onderzoek heeft, gaat het in bijna alle zaken om werknemers die zeggen toch nadeel te hebben gehad van hun melding over een misstand. Bestuursvoorzitter Wilbert Tomesen: "Veel werkgevers zéggen dat elke klacht een goeie tip is. Maar dat blijkt toch vaak theorie. Want als het echt dichtbij komt, wordt zo'n klacht of melding soms lastig en bedreigend. De kunst is daar dan toch goed mee om te gaan. Schat het op waarde als iemand meldt dat er iets mis is. Dan kun je het herstellen. Dat scheelt ellende en geld later."

Honderden vermoedens van misstanden per jaar
Bij het Huis voor Klokkenluiders zijn vorig jaar 365 vragen om advies binnengekomen van werknemers. Het gaat daarom om mensen die in hun werk tegen een maatschappelijke misstand aanliepen, of een vermoeden daarvan. In veertien gevallen was sprake van een mogelijke misstand. Samen met zaken uit vorige jaren adviseert en ondersteunt het Huis voor Klokkenluiders inmiddels zestig klokkenluiders. Daarnaast doet het Huis onafhankelijk onderzoek in veertien zaken. Vier daarvan verwacht het Huis dit jaar af te ronden.

Sterke Vertouwenspersoon
De positie van werknemers met klachten over misstanden verbetert met het aanstellen van een sterke vertrouwenspersoon. Daarvoor zouden werkgevers een sterke vertrouwenspersoon moeten aanstellen en hen in hun organisatie een sterke positie geven. Dat is in het belang van de werknemers, maar ook in dat van henzelf. Want een sterke positie van de vertrouwenspersoon kan schade aan de eigen organisatie helpen voorkomen.

Hoe kom je aan een sterke vertrouwenspersoon?
Vertrouwenspersonen helpen pesten, intimidatie en discriminatie op het werk aanpakken en voorkomen. Ook kunnen werknemers misstanden bij hen melden. Het Huis voor Klokkenluiders geeft daarom praktische tips voor een sterke vertrouwenspersoon in de publicatie ‘Integriteit in de praktijk – de vertrouwenspersoon’

bron: Huis voor Klokkenluiders

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven