HomeNieuws en actualiteitenSociaal Economische Raad publiceert handreiking Uitzendwerk

Sociaal Economische Raad publiceert handreiking Uitzendwerk

26 november 2019

SER logoDe handreiking die de SER nu heeft gepubliceerd, besteedt specifiek aandacht aan de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten. Er wordt beschreven hoe sectoren/bedrijven ervoor kunnen zorgen dat uitzendkrachten en/of tijdelijke krachten onder goede en gelijkwaardige omstandigheden starten. Want wat voor de vaste krachten op de werkvloer geldt, gaat ook op voor de uitzendkrachten die tijdelijk bij een bedrijf aan de slag gaan.

Deze handreiking maakt duidelijk welke arbomaatregelen in de arbocatalogi opgenomen kunnen worden om invulling te geven aan de doelvoorschriften uit de Arbowet- en regelgeving: Arbowet art. 3 lid 1-b, Arbowet art. 5 lid 5, Arbowet art. 8.

Waarom deze vernieuwde handreiking?
Uitzendkrachten hebben vaker te maken met fysiek letsel dan vaste werknemers. Doelmatig preventiebeleid is van belang.
Specifieke aandacht in de handreiking wordt besteed aan:
■ welke voorlichting geef je voordat een uitzendkracht aan het werk kan
■ hoe het inwerken plaatsvindt
■ welk onderricht geef je 
■ hoe vindt leiding en toezicht op de werkplek plaats
■ goede voorlichting over en het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Wat kan de OR met deze handreiking?
Deze handreiking ondersteunt het schenken van aandacht aan de positie van uitzendkrachten bij het opstellen van de arbocatalogus voor de eigen sector. Bovendien biedt de handreiking ondersteuning bij het bepalen van de maatregelen die binnen de eigen onderneming genomen moeten worden op het gebied van voorlichting en onderricht.

Klik voor de handreiking hier: BRON SER

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven