HomeNieuws en actualiteitenGaan we straks weer naar kantoor?

Gaan we straks weer naar kantoor?

23 maart 2021

Thuiswerken blijft, ook na de coronacrisis. De vraag is nog: hoeveel werk ik vanuit huis en hoe vaak ga ik naar kantoor? Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.250 werknemers die (gedeeltelijk) thuiswerken.

thuiskantoorWeer naar kantoor gaan staat hoog op de wensenlijst van de Nederlander. Twee derde staat te popelen om het kantoorpand weer te betreden. Maar dan vooral om de collega's weer even lijfelijk te zien en te ontmoeten. Weinigen willen terug naar kantoor om daar weer alle dagen werkend door te brengen. Dat verwachten de meesten ook niet, blijkt uit het onderzoek. Opvallend, want vóór de coronacrisis werkte bijna iedereen overwegend of uitsluitend op kantoor. Nu werkt driekwart van de mensen met een kantoorbaan vooral of helemaal thuis.

Wat wordt de werkelijkheid?
Tussen verwachting en werkelijkheid kan een verschil zitten. Want uit de meeste onderzoeken blijkt iets meer dan de helft van de werknemers minstens enkele dagen per week thuis te willen werken. Een klein percentage moet daar echt niet aan denken. Daarnaast kan ongeveer de helft van alle werkenden simpelweg niet thuis zijn of haar werk doen.

Zijn we thuis net zo productief?
Ook de klassieke angst dat thuiswerkers er de kantjes van af lopen kan naar het rijk der fabelen. Ruim 8 van elke 10 thuiswerkers kan het grootste deel van de dag productief werken. De overigen hebben hier wel moeite mee. Zij zijn hoogstens de helft van de werktijd productie en vinden de werkdruk door thuiswerken zwaarder; ze hebben het gevoel nooit vrij te zijn.

Thuiswerken niet verplicht 
Thuiswerken is niet verplicht, en dat wordt het ook niet. Zeker niet op korte termijn, zo lijkt het nu. Een werkgever die zijn mensen niet laat thuiswerken is niet in overtreding, merkt de Inspectie SZW op. Wel zal de Inspectie, waar nodig met andere toezichthouders, meldingen over niet-naleven van het dringende advies om thuis te werken opvolgen met een zo breed mogelijk palet aan interventies.

OR aan zet
De Inspectie beveelt aan de criteria gebruiken uit de Handreiking:  Handreiking: Algemene criteria thuiswerken.. Deze Handreiking bevat een beschrijving van allerlei mogelijke situaties rond thuiswerken. Het ministerie van SZW wil dat een werkgever deze criteria, in overleg met de ondernemingsraad vergelijkt met het bestaande bedrijfsbeleid in de onderneming. En indien nodig aanpassingen doet. Ook de Denktank Coronacrisis van de SER heeft 5 adviezen opgesteld waarmee bedrijven beleid vorm kunnen geven om uit de coronacrisis te komen.

Geef aandacht aan de band tussen werknemer en de organisatie
Dit alles kan leiden tot een nieuw of gewijzigd thuiswerkbeleid of thuiswerkreglement. Maar echt thuiswerkbeleid gaat niet alleen over dozen, spullen en het nummer van de arbodienst. Het gaat ook om de band tussen bedrijf en thuiswerker. Over-en-weer moeten thuiswerker en leidinggevende weten waar ze aan toe zijn. Duidelijke afspraken maken over bereikbaarheid moet, juist tijdens de thuisdagen. Denk ook aan een vergoeding voor een goed ingerichte werkplek thuis, inclusief vergoeding voor hogere energiekosten. Zet dit alles in de thuiswerkovereenkomst. Dat kan kort, duidelijk en simpel: dit wil de thuiswerker, dat zijn de redenen, en dit zijn de voordelen voor dit bedrijf, de medewerker en deze functie.

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven