HomeNieuws en actualiteitenThuiswerken: de ideale oplossing?

Thuiswerken: de ideale oplossing?

2 november 2021

Minstens deels blijven thuiswerken, of hybride werken kan de ideale werkoplossing zijn in de komende winter waarin corona nog een rol speelt. Er is minder kans op besmettingen op de werkvloer en kans op een betere werk-privébalans. Maar let wel goed op signalen van stress bij werknemers die het thuiswerken meer dan zat zijn. Stel een protocol op in samenspraak met de OR en laat daarin ook ruimte voor eigen regie.

thuiswerkenVoor wie?
Iedereen die gebonden is aan een werkplek, van bouwvakker tot caissière, mag zonder beperkingen naar het werk. De werknemers waarvoor dit niet geldt, kunnen hun leidinggevende verzoeken om aanpassing van de werktijden, de arbeidsplaats of aanpassing van de arbeidsduur en dus ook verzoeken om thuis te werken. Het is geen recht van de werknemer. De leidinggevende bepaalt waar en wanneer het werk van de werknemer moet worden uitgevoerd

Stel de thuiswerkregels vast
Het is verstandig om te voorkomen, dat de werkgever ongewild een situatie creëert van het stilzwijgend toestaan van thuiswerken. Ter voorkoming hiervan kan de werkgever het thuiswerken in een thuiswerk protocol expliciet maken. Eventueel uitsluitend geldig tijdens de bijzondere periode van Corona.

Arbeidsomstandigheden
De werkgever is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden, de Arbowet blijft van toepassing. Echter, er is voor thuiswerken een zogenaamd verlicht arboregime. Dat wil zeggen, dat voorschriften over brandgevaar en vluchtwegen, grootte van de werkruimte, aanwezigheid van toiletten apart voor mannen en vrouwen niet gelden. De werkgever moet wel zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Concreet houdt dit in, dat dat de werkgever moet zorgen, dat de werkplek ergonomisch is ingericht.

Thuiswerkvergoeding
De kosten van de inrichting van de werkplek zijn voor rekening van de werkgever, maar alleen voor zover noodzakelijk en indien dit voorafgaand aan aanschaf met de werkgever is afgestemd. Als de werknemer alles al heeft, dan hoeft de werkgever niet te voorzien in extra compensatie van kosten. Er kunnen zich zowel bij de werkgever als de werknemer kostenbesparingen voordoen. Naar gelang de bedrijfseconomische situatie kunnen werkgever en werknemer in redelijkheid voor de duur van het thuiswerken tijdelijke afspraken maken over compensatie van kosten van de werknemer.

Let op:
De leidinggevende kan voorkomen voor onverwachte situaties te worden gesteld door:

◆ Te informeren naar de situatie van de werknemer bij thuiswerken; dit is een actieve informatieplicht van herhaaldelijk informeren;
◆ Instructies te geven over veilig en gezond thuiswerken (denk hierbij aan pauzes, regelmatig bewegen, werktijden in de gaten houden, goede bureaustoel en bureau, telefoongebruik);
◆ Te faciliteren dat de werknemer op verantwoorde wijze zijn werk kan uitvoeren;
◆ Toezicht te houden op de naleving van de door de leidinggevende gegeven instructies (controleren); de redenering dat de werknemer zelf moet nadenken gaat niet op; het gaat om het regelmatig aanspreken van de werknemer door de leidinggevende.

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven