HomeNieuws en actualiteitenToegang tot het werk met QR-code: instemmingsplichtig?

Toegang tot het werk met QR-code: instemmingsplichtig?

QR-code18 november 2021

De overheid wil werkgevers toestaan een QR-code te vragen aan werknemers voor toegang tot het werk. Heeft de OR instemmingsgrecht?

Ja, de OR heeft instemmingsgrecht bij de invoering van de QR-code op het werk.

Doel
Het doel van de invoering van een QR-code is immers de veiligheid op het werk te bevorderen. Dat ligt op het terrein van het arbeidsomstandighedenbeleid. En dat is instemmingsplichtig. Bij de controle van de QR-code worden persoonsgegevens verwerkt. Ook dat is instemmingsplichtig.

Instemmingsgrecht
Er kan dus weinig discussie bestaan over de vraag of het voorgenomen besluit tot invoering van een QR code op het werk instemmingsplichtig is. Dat betekent dat de OR zich een oordeel moet vormen over de wenselijkheid daarvan. Daarbij zal aan de ene kant het waarborgen van de veiligheid van de collega's zwaar wegen, aan de andere kant moet ook een rol spelen of het invoeren van een coronatoegangsbewijs daarvoor noodzakelijk is. Dat het een passend middel is om de veiligheid te bevorderen lijkt wel duidelijk, maar zijn er geen andere, minder vergaande middelen waarmee ditzelfde doel kan worden bereikt? In veel gevallen natuurlijk wel, denk maar aan thuiswerken en afstand houden. Geen makkelijk opgave dus. Het college voor de rechten van de mens biedt hulp:

"Of een werkgever om een coronatoegangsbewijs mag vragen hangt af van de vraag hoe groot het gevaar is op een besmetting en hoe de werkomstandigheden zijn. Dit gevaar zal bijvoorbeeld groter zijn bij beroepen waarin 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, of op werkplekken waar dit niet kan. Ook relevant is hoe kwetsbaar de medewerkers, klanten of cliënten van de organisatie zijn. Vooral in de zorg is het belang van veiligheid voor cliënten en personeel groot. In die omgeving zal een verzoek om vaccinatiegegevens te tonen sneller proportioneel zijn."

Gevolgen
Over de gevolgen van het weigeren van toegang tot het werk voor werknemers zonder geldige QR-code is minder duidelijkheid. Volgens Mark Rutte is het niet het plan dat werknemers non-actief kunnen worden gezet als zij geen coronatoegangsbewijs kunnen tonen. Hoe de werkgever dan wel mag handelen, vergt een nieuwe uitspraak.

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven