HomeNieuws en actualiteitenWanneer is een verdiepende en de themagerichte RI&-E nodig?

Wanneer is een verdiepende en de themagerichte RI&-E nodig?

RIE22 februari 2022

Voorbeeld: Psychosociale arbeidsbelasting
Voor PSA is in menig RI&E onvoldoende aandacht. Dat kan komen doordat het onderwerp meestal wat minder zichtbaar is. Het gaat immers niet over een trap waarvan de leuning ontbreekt. Of om een machine waarbij een bewegend deel niet is afgeschermd. Het gaat om zaken waar medewerkers vaak niet mee te koop lopen, zoals werkdruk, agressie of intimidatie.


Maar dat betekent niet dat bij elke RI&E een verdiepend onderzoek op PSA nodig is. De Arbowetgeving stelt niet expliciet dat verdiepend moet worden gekeken In de algemene aanpak van de RI&E met vragenlijsten zoals de medewerkers enquêtes, kan een aantal vragen over PSA staan. Bij voldoende respons ontstaat zo een goed beeld. Let daarbij wel op dat aan het betrouwbaarheidscriterium wordt voldaan. Een enquête werkt hierbij vaak beter dan interviews. Omdat veel medewerkers zich in de veiligheid van de anonieme vragenlijst beter kunnen uiten over dit onderwerp. De OR kan hierover vragen stellen wanneer het concept van de RI&-E wordt besproken.

Voorbeeld: machineveiligheid
In een bedrijf waar veel machines staan, kan tijdens de intake worden afgesproken om machineveiligheid niet direct in de algemene RI&E mee te nemen. Maar dit vanwege de omvang van het thema later apart te gaan bekijken. Dit is dan een thema specifieke RI&E. Die thema specifieke vervolg RI&-E's worden vaak ook verdiepende RI&-E's genoemd. Maar dat is niet terecht. Wel geldt dat voor een thema specifieke RI&-E dat dezelfde werkwijze kan worden gevolgd. Blijkt dat een thema in de RI&-E onvoldoende duidelijk is onderzocht of dat er op dat gebied risico's zijn en nog niet hoe groot die zijn en wat de oorzaken daarvan zijn, dan is verdiepend onderzoek nodig.

Richtlijn voor verdiepende RI&-E en themargerichte RI&-E
Aan de hand van deze twee voorbeelden kunnen we als algemene richtlijn voor een verdiepende RI&E en de themagerichte RI&-E de volgende driedeling hanteren:

Als tijdens de algemene RI&-E géén aanwijzingen blijken te bestaan voor problemen op een bepaald gebied, kan men het daarbij laten. Er is geen verdiepende RI&-E nodig. Dit zal dan wel voldoende onderbouwd moeten worden in de RI&-E.

Blijkt tijdens de algemene RI&-E dat er op een bepaald gebied wel problemen zijn, maar de problemen en de oorzaken zijn al duidelijk kan men het daarbij laten. Dan is er geen verdiepende RI&-E nodig. Ook dit moet voldoende onderbouwd zijn in de RI&-E.

Alleen als uit de algemene RI&-E niet duidelijk is hoe groot het probleem (risico) is en wat de oorzaken zijn, dan is een verdiepende RI&-E nodig.

Feitelijk staat deze benadering gelijk aan die van de vaststelling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen (NEN 689) Voor alle arbeidsbelastende factoren kan die aanpak worden gevolgd om te bepalen of er wel of geen verdiepende RI&-E's nodig zijn

Let op:
Een RI&-E voldoet niet aan het criterium 'volledigheid' als de verdiepende RI&-E's en de themaspecifieke RI&-E's nog niet zijn uitgevoerd.

Bron: Arbo online

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven