HomeNieuws en actualiteitenSER-advies voor thuiswerken

SER-advies voor thuiswerken

SER logo4 april 2022

De SER heeft het advies gepubliceerd over de nieuwe regels voor thuiswerken. Werkgevers en werknemers worden opgeroepen om goede afspraken te maken over hybride werken.

Zo is plaats- en tijdsonafhankelijk werken, deels op kantoor en deels daarbuiten werken, gaan heten. De kern van het advies van de SER is dat werkgever en werknemer het samen regelen. Zij maken onderling afspraken.

OR
De SER adviseert ook om daar collectieve afspraken over te maken met de OR, via de personeelsvertegenwoordiging of via een CAO. De SER adviseert dat de werkgever om verzoeken van de werknemer tot wijziging van de arbeidsplaats binnen de Wet flexibel werken beoordeelt en toetst. Het gaat dan om redelijkheid en billijkheid. Op die manier kunnen alle overwegingen en belangen van zowel de werknemer als de werkgever bij hybride werken worden meegenomen. Dit biedt werknemers meer zeggenschap hierover en biedt werkgevers tegelijkertijd ruimte voor maatwerk binnen hun organisaties.

Randvoorwaarden
Met deze adviezen ontstaat een goede balans tussen zeggenschap en maatwerk. Van belang is om de juiste randvoorwaarden te creëren op het gebied van digitalisering, arbeidsomstandigheden en fiscale regels. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de grote groep werkenden die niet hybride werkt. Een kloof tussen mensen die wel en niet hybride kunnen werken moet worden voorkomen. Met dit advies kan de OR alvast aan de slag.

TIP
Zet het onderwerp op de OR-agenda en vraag aan de achterban hoe het hybride werken bevalt. Samen vormt dit de basis voor de aanbevelingen voor uw bestuurder.

bron: SER

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven