HomeNieuws en actualiteitenNieuwe ARIE-regeling wordt 1 januari 2023 van kracht

Nieuwe ARIE-regeling wordt 1 januari 2023 van kracht

szw logo12 december 2022

De nieuwe ARIE-regeling wordt op 1 januari 2023 van kracht. Daardoor zullen meer bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen onder deze regeling gaan vallen en aan de aan de ARIE-verplichtingen moeten gaan voldoen.

Wat is de ARIE-regeling?
ARIE-regeling: de Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie.

De Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbobesluit voor risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken. Momenteel wordt de regelgeving herzien. Reden voor herziening is dat de regelgeving op dit moment op een aantal punten niet gebruiksvriendelijk, en moeilijk handhaafbaar is. Dit heeft als consequentie dat de veiligheid van de werknemers onvoldoende gewaarborgd kan worden

Wat verandert er?
Met de herziening wordt beoogd dat bedrijven de ARIE beter kunnen naleven en dat de ARIE beter kan worden gehandhaafd, met als doel een beter waarborg voor de veiligheid van de werknemers van de betreffende bedrijven.

Er is dus een nieuwe opzet van de ARIE-regeling. Daarvoor is het Arbeidsomstandighedenbesluit gewijzigd. De reden van deze herziening is dat de regelgeving op een aantal punten niet goed handhaafbaar en gebruikersonvriendelijk is. Daardoor is de veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende gewaarborgd. De aanwijssystematiek is complex, er is overlap met het Brzo 2015. Door de herziening kunnen bedrijven de ARIE beter naleven en kan de ARIE beter worden gehandhaafd.

Ondanks uitstel Omgevingswet
Deze herziene ARIE-regeling was uitgesteld en treedt nu per 1 januari 2023 in werking. Ondanks dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 juli 2023.

Overgangstermijn
Er gelden al verplichtingen voor ARIE-bedrijven op basis van de huidige ARIE-regeling. Dus als een bedrijf daar om dit moment onder valt verandert daar niets aan. Bedrijven die straks onder regeling komen te vallen krijgen een jaar de tijd om de verplichtingen implementeren.

bron: Ministerie SZW
 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven