HomeOR adviesOR en conflictoplossing

Verbeter teamprestaties

Verbeter ingesleten slechte communicatiepatronen of acuut ontspoorde relaties

Teams kunnen tot prachtige resultaten komen. Deze teamprestaties komen niet vanzelf. Ondernemingsraden bereiken hun doel wanneer de teamsamenwerking optimaal is. We leggen de blokkades bloot die een goede prestatie in de weg staan en pakken deze aan. We zorgen dat de teamleden weten wat hen te doen staat en we werken aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en het vertrouwen.

Bel ons en regel begeleiding door Avier!

zwaarweer

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven