HomeTrainer

Trainer met meer dan twee decennia ervaring

Avier, buro voor training en advies is in 1996 opgericht door drs Truus Hendriksen. Ze is een ervaren trainer met een goede reputatie op het gebied van opzetten, ondersteunen en verbeteren van systemen die de werknemersbetrokkenheid binnen bedrijven vergroten. Haar kwaliteiten zijn haar grote inhoudelijke kennis van ondernemingsraadwerk en de vaardigheid OR-leden te motiveren de opgedane kennis praktisch toe te passen in hun organisatie. Ze blijft op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het vakgebied en doorgrondt complexe materie snel. Het is haar expertise onderwerpen snel terug te brengen tot de kern. Zij evalueert haar trainingen en doet daarvan na afloop verslag. Kenmerk van haar werk is de concentratie op het samenspel van inhoud, proces en sfeer. Ze blinkt uit in het trainersvak en kent de medezeggenschap ook van binnenuit. Ze daagt zowel bedrijven als ondernemingsraden uit medezeggenschap excellent te maken. 

In haar werk heeft ze bijzondere expertise opgebouwd; klanten en opdrachtgevers waarderen haar stimulerende, systematische en planmatige aanpak van probleemgebieden van het ondernemingsraadswerk.

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven